معرفی اتحادیه فناوران

اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران در سال 1362 به نام اتحادیه صنف فروشندگان و تعمیرکاران ماشینهای اداری به شماره ثبت 34057 شکل گرفت. این اتحادیه در سال 1389 و با تغییرات تکنولوژی، پیشرفت علم فناوری اطلاعات و طبق ضوابط خاص مصوب در هیئت عالی نظارت درحال حاضر، در 13 رسته ذیل، ادامه فعالیت صنفی را بر عهده دارد.

خدمات اتحادیه

با ما در ارتباط باشید

با استفاده از فرم مقابل میتوانید با اتحادیه فناوران در ارتباط باشید. در صورتی که میخواهید با از تماس تلفنی استفاده کنید شماره تماس در پایین قرار دارد.

فرم تماس با ما