نحوه ارائه خدمات غیرحضوری مفاصا حساب ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی

کارفرمایان محترم اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران توجه نمایند

بنا به بخشنامه سازمان تامین اجتماعی در خصوص نحوه ارائه خدمات غیرحضوری مفاصا حساب ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی:

۱. با توجه به اینکه در اجرای مصوبه شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور، ابلاغ مفاصا حساب به واگذارند گان کار و مقاطعه‌کاران مستلزم دارا بودن شماره کارگاهی در سیستم جامع اتوماسیون بیمه‌ای و ایجاد حساب کاربری در سامانه خدمات الکترونیک و غیر حضوری سازمان به نشانی ( کلیک کنید )می باشد لذا در خصوص قراردادهای مشمول ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی، کلیه واگذارندگان کار و مقاطعه‌کاران مکلف می‌باشند ضمن اخذ شماره کارگاهی نسبت به ایجاد حساب کاربری و تکمیل فرم درخواست و تعهدنامه استفاده از خدمات الکترونیک در سامانه مذکور اقدام نمایند.

۲. نظر به این که ابلاغ مفاصاحساب ماده ۳۸ قانون، از طریق شماره کارگاهی تخصیص یافته به نشانی مندرج در قرارداد به حساب کاربری واگذارندگان کار انجام می‌پذیرد، می‌بایست به هنگام تخصیص ردیف پیمان با رعایت ضوابط نامنویسی متمرکز کارگاه و پیمان نسبت به شناسایی و ثبت شماره کارگاه مذکور اقدام نمایند.

۳. در مواردی که در راستای مساعدت با مقاطعه کاران صدور مفاصاحساب پیش از انجام بازرسی از دفاتر قانونی با دریافت تعهد نامه انجام می پذیرد، لازم است تعهد نامه مذکور صرفاً یک بار برای هر دوره مالی اخذ گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.