آخرین مهلت جهت ارائه مدارک در سال جاری

آخرین مهلت جهت ارائه مدارک در سال جاری

به اطلاع کلیه اعضاء محترم صنف فناوران رایانه تهران می رساند، ضمناینکه آغاز سال جدید را به همه شما عزیزان پیشاپیش تبریک می گوییم،اتحادیه ملزم می باشد در پایان سال به جمع بندی و برنامه ریزی برایسال آینده بپردازد، به همین دلیل از روز 23/ 12/ 96 از پذیرفتن مدراکجهت تشکیل پرونده، ارائه جواز، گارانتی و … معذور می باشیم؛بنابراین از عزیزانی که در نظر دارند تا پایان سال جاری مراحل اداریخود را پشت سر بگذارند تقاضا می گردد هر چه سریعتر اقدام نمایند تا پساز تاریخ فوق با مشکلی مواجه نگردند.

روابط عمومی اتحادیه فناوران رایانه تهران

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *