لزوم ثبت نام واحدهای صنفی در سامانه جامع تجارت

لزوم ثبت نام واحدهای صنفی در سامانه جامع تجارت

لزوم ثبت نام واحدهای صنفی در سامانه جامعتجارت

ثبت نام واحدهای صنفی توزیع کننده کالاهای اساسی معرفی شده شبکهمطمئن توزیع کالاهای اساسی در سامانه تجارت الزامی است.

روابط عمومی اتحادیه فناوران- اتاق اصناف تهران در اطلاعیه‎ای درمورد تعیین و اعلام شبکه مطمئن توزیع کالاهای اساسی اعلام کرد؛ براساس نامه سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران و رییس  مرکزاصناف و بازرگانان ایران و دبیر هیات عالی نظارت، ثبت نام واحدهایصنفی توزیع کننده کالاهای اساسی معرفی شده شبکه مطمئن توزیع کالاهایاساسی در سامانه تجارت الزامی است.

با توجه به اتمام مهلت تعیین شده و عدم ثبت نام کامل واحدهای مزبوردر سامانه تجارت، لازم است هرچه سریع‎تر ضمن ثبت نام برابر بند 6مصوبات مورخ 7/7/98 کارگروه رصد زنجیره تامین کالاهای اساسی در زنجیرهتجاری کشور نسبت به ثبت اطلاعات فروش اظهار فروش عمده فروشان برای کلفروش‎ها – اظهار فروش خرده فروشان برای فروش کالا به مصرف کننده عمدهمثل رستوران‎ها و هتل‎ها و همچنین تایید خرید برای تمامی سطوح ورسته‎ها در سامانه اقدام نمایند.

بدیهی است، در صورت عدم ثبت نام و همچنین عدم ثبت اطلاعات (اظهارفروش- تایید خرید) توسط واحدهای معرفی شده مسوولیت هرگونه تاخیر درعدم ثبت نام و همچنین عدم ثبت اطلاعات (اظهار فروش-تایید خرید)توسطواحدهای معرفی شده بر عهده آن اتحادیه است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *