اعضای محترم صنف رایانه تهران

در این قسمت می توانید مبلغ حق عضویت سالانه به صورت کامل خود را استعلام بگیرید .
همکار گرامی : لطفا جهت استعلام حق عضویت خود کد ملی دارنده پروانه کسب را وارد نمایید .

استعلام حق عضویت