اعضاء محترم اتحادیه فناوران
روابط عمومی اتحادیه به استحضار می‌رساند پیرو خبرهای منتشر شده از سمت هیئت مدیره در زمینه تلاش برای گرفتن رسته‌های جدید، و همچین اطلاع‌رسانی در زمینه جریمه سنگینی که بعلت اضافه بنای بدون مجوز در قالب خلافی ساختمان باید توسط اتحادیه به شهرداری پرداخت شود، تصمیم نمایندگان صنف بر این گشته تا به جای پرداخت این هزینه یا تخریب یک بخش از بنا، مجوز احداث بنای جدید برای اتحادیه را از اتاق اصناف دریافت نمایند.
چرا که با توجه به تلاش بی شائبه هیئت مدیره، احتمالاً تا انتهای سال ۹۹ به واسطه افزایش روزافزون اعضا شاهد این خواهیم بود که ساختمان فعلی، درخور بزرگی صنف ما نباشد و بازدهی آن در صورت عدم ارتقا افت محسوسی پیدا کند.

همچنین همان‌طور که بارها ذکر شده، هیئت مدیره خزانه اتحادیه را با بیلان مالی منفی تحویل گرفته‌اند، لذا مجوز دریافت همیاری برای هر دو منظور جبران کمبود بودجه در جهت هزینه‌های جاری اتحادیه و احداث بنای جدید برای اتحادیه صادر گردیده است.

از آنجا که شفافیت فعالیت‌های مالی اتحادیه از وعده‌های انتخاباتی هیئت رئیسه است، این اعضا بنا را بر آن نهاده‌اند که بر خلاف همتایان پیشینشان که تنها در ضیافت پایان سال به اعضا کمیسیون‌ها و پرسنل گزارشی کلی ارائه می‌دادند، در وبسایت رسمی این سازمان بخشی را تحت عنوان “شفاف” وضع نمایند و آن را به صورت دائم و ماهانه به روز رسانی کنند. بدین طریق امکان مشاهده مبالغ جمع‌آوری شده برای همگان میسر می‌گردد.
لیست این همیاری‌ها با مشخصات کامل اعم از تاریخ، مبلغ و همچنین شماره جواز کسب پرداخت کننده، در این صفحه درج خواهد شد و چنانچه یاری‌دهنده‌ای در لیست فوق الذکر حضور نداشت، می‌تواند در قسمت نظرات شماره جواز و میزان همیاری‌اش را وارد نماید تا پیگیری شده و پاسخ آن داده شود.

لازم به ذکر است که این مبالغ و به طور کل تمام همیاری‌های دریافتی تنها از طریق شماره حساب رسمی اتحادیه یعنی: 4172639776 وصول می‌گردند و اتحادیه هیچگونه وجه نقد، کالا، و یا واریز به حساب شخصی و …. طبق ادوار گذشته را نخواهد پذیرفت. نکته قابل توجه این است که وجوه واریزی به عنوان همیاری ساختمان در انحصار اتحادیه‌اند و اتاق اصناف تهران بر خلاف سایر درآمدهای اتحادیه که در بیست درصد وجوه آن‌ها سهیم است، هیچ درصدی از این همیاری‌ها را مطالبه نخواهد کرد. از تمامی اعضا خواهشمندیم تا پایان سال جاری در صورت تمکن مالی و داشتن رضایت کامل، در کنار پرداخت بدهی و حق عضویت خویش، در پرداخت این دو همیاری به یاری اتحادیه بشتابند.

لیست کمکهای مردمی کمکهای مردمی مربوط به ساختمان برای اتحادیه
تاريخ مبلغ (ریال) شماره جواز تاريخ مبلغ (ریال) شماره جواز
1398/09/05 10,000,000 98-258 1398/09/12 50,000,000 0447847935
1398/09/05 15,000,000 0337651551 1398/09/18 75,000,000 0458382573
1398/09/05 15,000,000 0466360168 1398/09/19 50,000,000 0446922664
1398/09/05 15,000,000 0204315076 1398/09/24 50,000,000 0408431085
1398/09/05 15,000,000 0204333407 1398/09/27 30,000,000 97-282
1398/09/05 15,000,000 0466868185 1398/09/30 50,000,000 0452678060
1398/09/05 5,000,000 0447363885 1398/10/02 30,000,000 0449520642
1398/09/13 15,000,000 0449933806 1398/10/03 30,000,000 98-135
1398/09/13 15,000,000 98-160 1398/10/07 80,000,000 0430147536
1398/09/18 10,000,000 0466882838 1398/10/07 200,000,000 97-124
1398/09/19 15,000,000 0466797362 1398/10/10 70,000,000 97-3
1398/09/23 9,000,000 0408431085 1398/10/10 50,000,000 98-229
1398/09/30 8,000,000 0407999000 1398/10/15 50,000,000 98-271
1398/09/30 15,000,000 98-230 1398/10/18 30,000,000 0466900577
1398/09/30 5,000,000 0466898823 1398/10/23 50,000,000 0453064756
1398/10/02 5,000,000 0176166355 1398/10/24 65,000,000 0466749950
1398/10/04 15,000,000 0466895346 1398/10/30 185,000,000 04666694228
1398/10/07 15,000,000 0466710948 1398/11/01 50,000,000 0442585253
1398/10/08 10,000,000 98-64 1398/11/12 30,000,000 0449933806
1398/10/09 15,000,000 0372384027 1398/11/15 100,000,000 98-325
1398/10/09 5,000,000 0402984578 1398/11/19 200,000,000 0466213823
1398/10/10 15,000,000 0466910903 1398/11/20 50,000,000 0435771778
1398/10/15 5,000,000 0466567661 1398/11/21 100,000,000 0466223022
1398/10/16 8,000,000 0361318330 1398/11/26 50,000,000 98-164
1398/10/22 5,000,000 0402833968 1398/11/26 100,000,000 98-164
1398/10/22 15,000,000 0466749950 1398/11/27 35,000,000 98-258
1398/10/24 15,000,000 98-270 1398/11/28 100,000,000 0466567662
1398/10/24 15,000,000 0466694228 1398/11/28 50,000,000 0466788115
1398/10/30 8,000,000 0438964491 1398/11/29 500,000,000 04666603064
1398/11/01 7,000,000 0429712222 1398/11/29 100,000,000 98-301
1398/11/15 15,000,000 0466603064 1398/11/30 100,000,000 0466795035
1398/11/17 15,000,000 0330807653
1398/11/19 5,000,000 98-215 2,710,000,000 جمع کل
1398/11/20 8,400,000 0133845455
1398/11/27 5,100,000 0466186980
1398/11/27 8,000,000 0459021951
1398/11/27 11,040,000 0466681237
1398/11/28 15,000,000 0435581558
1398/11/28 7,700,000 0450900401
1398/11/28 15,000,000 0429310287
1398/11/28 15,000,000 0430424950
1398/11/28 15,000,000 0466014213
1398/11/28 15,000,000 0466567863
1398/11/28 15,000,000 0466256499
1398/11/29 15,000,000 0454112280
1398/11/29 5,000,000 0065491992
1398/11/29 7,360,000 0328610629
1398/11/29 15,000,000 98-352
1398/11/30 15,000,000 0204343521
1398/11/30 15,000,000 0430198681
1398/11/30 15,000,000 0133848584
592,600,000 جمع کل

همیاری اتحادیه

همیاری اتحادیه
فیش واریزی *
Maximum upload size: 3MB